Rozvoj a strategie Vysoké školy NEWTON

Poslání, vize a strategické cíle Vysoké školy NEWTON

Cílem Vysoké školy NEWTON je budovat pro studentky a studenty vyhledávané a obecně respektované centrum profesně orientovaného vysokoškolského vzdělávání zaměřené na kvalitní přípravu budoucích manažerů a podnikatelů. K tomuto cíli škola směřuje na základě volby obsahové struktury výuky a jejího systematického zlepšování, volby metod výuky a její postupné optimalizace z hlediska sledovaného cíle, na základě systematického zlepšování odborné struktury svých akademických pracovníků i na základě jejich širšího zapojování do domácí i mezinárodní tvůrčí činnosti na straně jedné a do expertní a odborné spolupráce s podnikovou sférou i veřejnoprávními institucemi na straně druhé.

 Za své poslání VŠN považuje připravit své budoucí absolventy co nejlépe na výkon jejich povolání, poskytnout jim kvalitní šanci na uplatnění na trhu práce (v případě příštích manažerů –  zaměstnanců) či kvalitní šanci na úspěšné řízení jejich vlastního podniku. Dosažení tohoto cíle předpokládá vybavit budoucí manažery –  podnikatele i budoucí manažery – zaměstnance sumou znalostí založených na nejnovějších teoretických i praktických poznatcích a poskytnout jim návod, jak tyto znalosti používat. Za součást nezbytného vybavení svých budoucích absolventů považuje VŠN rovněž formování jejich osobnosti, jejich hodnotové struktury a hodnotících postojů.