Vedení VŠ NEWTON

Anna Plechatá Krausová, DPhil.

Rektorka

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA

Prorektor pro strategii a rozvoj

Ing. Milan Lindner, Ph.D.

Prorektor pro řízení kvality

Ing. Ludmila Hruban, Ph.D., MSc.

Akademická ředitelka Centra mezinárodních programů a Centra jazyků

Mgr. Kateřina Çakin

Akademická ředitelka Centra podnikatelských disciplín

Ing. Roman Brauner, Ph.D., MBA

Akademický ředitel Centra ekonomických disciplín

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., MBA

Akademická ředitelka Centra humanitních věd