Vedení VŠ NEWTON

MUDr. Jan Mojžíš, MBA

Rektor

Anna Plechatá Krausová, DPhil.

Prorektorka pro mezinárodni vztahy a předsedkyně představenstva

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA

Prorektor pro strategii a rozvoj

Ing. Milan Lindner, Ph.D.

Prorektor pro řízení kvality

Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D.

Vedoucí Centra marketingu

Ing. Petr Kazík, Ph.D.

Vedoucí Centra managementu

Ing. Roman Brauner, Ph.D., MBA

Vedoucí Centra ekonomických disciplín

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., MBA

Vedoucí Centra humanitních věd

Mgr. Irena Zajíčková

Vedoucí Centra jazyků