Vedení VŠ NEWTON

Anna Plechatá Krausová, DPhil.

Rektorka

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA

Prorektor pro strategii a rozvoj

Ing. Milan Lindner, Ph.D.

Prorektor pro řízení kvality

Ing. Ludmila Hruban, Ph.D., MSc.

Vedoucí Centra marketingu a Centra jazyků

Ing. Petr Kazík, Ph.D.

Vedoucí Centra managementu

Ing. Roman Brauner, Ph.D., MBA

Vedoucí Centra ekonomických disciplín

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., MBA

Vedoucí Centra humanitních věd