Organizační struktura Vysoké školy NEWTON

V čele Vysoké školy NEWTON stojí statutární orgán, kterým je představenstvo.  V současné době působí představenstvo jako jednočlenné.

Akademickými orgány Vysoké školy NEWTON jsou:

 • rektor/​ka
 • akademická rada
 • rada pro vnitřní hodnocení
 • disciplinární komise
   

Vysoká škola NEWTON se člení na jednotlivé součásti, jimiž jsou zejména:

 • odborná centra
 • instituty
 • další organizační útvary

Odborná centra jsou kmenovými pracovišti Vysoké školy NEWTON zajišťujícími jak vzdělávací, tak výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Jedná se o:

 • Centrum humanitních věd
 • Centrum ekonomických disciplín
 • Centrum managementu
 • Centrum marketingu
 • Centrum jazyků

Mezi další útvary Vysoké školy NEWTON patří např. Kariérní centrum, studijní poradenství, studijní oddělení, útvary technické a administrativní podpory a další.