Výroční zprávy

VŠ NEWTON v souladu s ustanovením §42 zákona o vysokých školách každoročně zpracovává výroční zprávu o činnosti vysoké školy ve struktuře a formátu požadovaném ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR; zpráva obsahuje textové části, textové přílohy a přílohy tabulkové.

Výroční zpráva o činnosti