Smluvní výzkum

Aktuálně realizované a připravované projekty smluvního výzkumu:

Zadavatel: UNITED ASSISTANCE, a.s., Praha, IČ: 277 55 932
Název projektu: „Dopady průmyslu 4.0 na posuzování podnikatelských rizik ve specifickém sektoru“;
finanční objem: 120 tis. Kč
období řešení: 1. 3. 2021 — 31. 5. 2023
 
Zadavatel: MEDDI Hub a.s., Praha, IČ: 062 30 458
Název projektu: „Nástroje a procesy pro podporu mezinárodních virtuálních týmů v prostředí telemedicínské aplikace“;
finanční objem: min. 50  tis. Kč (bude dále upřesněna dodatky smlouvy)
období řešení: 1. 4. 2021 — 30. 4. 2023
 
Zadavatel: Medsol s.r.o., Praha, IČ: 242 01 596
Název projektu: „Ověření použitelnosti technických prostředků měření stresu“;
finanční objem: 190 tis. Kč
období řešení. 1. 6. 2021 — 31. 5. 2023
 
Zadavatel: INA SPORT spol. s r.o., Brno, IČ: 607 40 175
Název projektu: „Identifikace dopadů pandemie COVID-19 na portfolio produktů značky ELAN (kvalitativní, kvantitativní šetření u relevantních zákaznických skupin)“;
finanční objem: 140 tis. Kč
období řešení: 1. 6. 2021 — 31. 5. 2022
 
Zadavatel: Difak.cz s.r.o., Praha, IČ: 472 37 864
Název projektu: „Dopady vytváření bezobslužných pracovišť na lidské zdroje“;
finanční objem: v jednání (celkově cca 120 tis. Kč) (výsledný objem bude dále upřesněn dodatky smlouvy)
období řešení: 1. 4. 2022 — 30. 9. 2022

Již dokončené projektu smluvního výzkumu:

Zadavatel: Jihomoravský kraj, Brno, IČ: 708 88 337
Název projektu: „Evaluační výzkum projektu Rodinné pasy za účelem jeho zefektivnění“, financován z rozpočtu Jihomoravského kraje;  projekt realizován za aktivní účasti studentů NEWTON College;
výstup: závěrečná zpráva z projektu
období řešení: 11. 2015 — 2. 2016
 
Zadavatel: ZENOVA services, s.r.o, Praha, IČ: 250 51 865
Název projektu: „Reflexe realizace parametrů strategie Evropa 2020 v české ekonomice“
výstup: závěrečná zpráva z projektu
období řešení: 2015 — 2016