O Vysoké škole NEWTON

Vysoká škola NEWTON, a.s. byla založena českou investiční a poradenskou skupinou NEWTON v roce 2003 pod původním názvem NEWTON College, a.s.. Na počátku roku 2004 obdržela na základě souhlasného stanoviska tehdejší Akreditační komise od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR státní souhlas k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu a současně i akreditaci tříletého bakalářského profesně orientovaného studijního programu „Ekonomika a management“ se studijními obory „Globální podnikání a management“  a „Management mezinárodních institucí a veřejné správy“.

Tehdejší vysoká škola NEWTON College působila pouze v Brně. Od svého založení až do roku 2011 v prostorách tzv. Spořitelní akademie ve čtvrti Černá Pole (nyní Kolej Akademie a působiště Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity). Základní formou studia byla na rozdíl od většiny ostatních soukromých vysokých škol forma prezenční. Studenti kombinované formy studia se stali součástí školy v následujících letech.

V roce 2011 došlo k přesunu vysoké školy do centra Brna, do Rašínovy ulice přímo u náměstí Svobody, kde působí dodnes. Současně začalo být připravováno i rozšíření vysoké školy do Prahy, kam nastoupili první studenti v akademickém roce 2013/14, a to do prostor na adrese Václavské náměstí 11 (budova DAREX), které byly využívány až do roku 2019.

Zásadním milníkem v historii vysoké školy byl rok 2019. Tehdy došlo nejen ke změně místa působení v Praze do prostor Kongresového centra Praha, ale současně tehdejší NEWTON College získala potřebnou novou akreditaci Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, a to opět pro tříletý bakalářský profesně orientovaný studijní program „Ekonomika a management“, do něhož studenti nastupují od počátku akademického roku 2019/2020.

Akreditace pro magisterské (inženýrské) studium a anglický program Global Business and Management

V roce 2020 obdržela NEWTON College akreditaci Národního akreditačního úřadu i pro navazující profesně orientované magisterské (inženýrské) studium v programu „Ekonomika a management“, o rok později pak následovala i akreditace profesně orientovaného bakalářského studijního programu „Global Business and Management“ realizovaného v anglickém jazyce. Od roku 2020 jsou vedle akreditovaného studia intenzivně rozvíjeny i další vzdělávací aktivity, zejména v podobě ucelených postgraduálních vzdělávacích kurzů a programů. Programy vychází ze standardů Česká asociace MBA škol (CAMBAS) a prestižní globální asociace pro rozvoj businessových škol AACSB. 

V roce 2021 se změnil původní název do současné podoby

V květnu 2021 došlo ke změně původního názvu (obchodního jména) NEWTON College, a.s. do jeho současné podoby, tj. Vysoká škola NEWTON, a.s.. V rámci komunikace se studenty studijního programu “Global Business and Management” realizovaného v anglickém jazyce, jakož i při jakékoliv jiné komunikaci v internacionálním prostředí začala současně Vysoká škola NEWTON užívat názvu NEWTON University. Anglická mutace názvu se stala rovněž základem nového loga vysoké školy.