Partneři VŠ NEWTON

Vysoká škola NEWTON intenzivně spolupracuje s celou řadou subjektů z praxe, a to zejména v souvislosti s přípravou, organizací a realizací odborných praxí studentů. Dále pak při realizaci projektů smluvního výzkumu. Spolupráce probíhá rovněž formou zapojování jednotlivých konkrétních odborníků z praxe do výuky a do přípravy, vedení a konzultací závěrečných kvalifikačních praxí. Tito odborníci jsou také zapojeni do příprav a průběžné aktualizace obsahů realizovaných studijních programů. Aktuálně patří mezi spolupracující subjekty více nežli 150 podnikatelských i jiných subjektů. 

Vybraní partneři