Časopisy vydávané na VŠ NEWTON

Vysoká škola NEWTON vydává recenzovaný společenskovědní časopis Scientia et Societas v tištěné podobě (ISSN 1801 – 7118) a v elektronické podobě (ISSN 1801 – 6057) (viz. též www.sets.cz). V roce 2022 se jedná již o XVIII. ročník časopisu, který obvykle vychází 4x ročně.

Posláním časopisu je publikovat formou vědeckých a přehledových statí nové poznatky z oboru ekonomie, managementu, právních věd, politologie a politických věd, psychologie a ostatních společenských věd. Scienta et Societas je fórem pro vědeckou diskuzi na aktuální témata.

Časopis je financován z vlastních zdrojů Vysoké školy NEWTON. V časopise jsou zveřejňovány vědecké stati autorů jak z Vysoké školy NEWTON, tak z dalších veřejných a soukromých vysokých škol i jiných institucí. Časopis Scientia et Societas je zařazen v databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Probíhá řízení o zařazení časopisu do citační a abstraktové databáze Scopus.