Evropské fórum podnikání 2023

22. března 2023 proběhne XVI. ročník mezinárodní vědecké konference Evropského fóra podnikání

Tématem letošní konference jsou výzvy managementu současné turbulentní doby a neustále se měnící businessové prostředí. Předmětem zájmu vystupujících i diskutujících budou aktuální témata nezaměstnanosti, práce z domova či na dálku, důležitost psychohygieny a mnoho dalšího.

Na konferenci vystoupí se svými příspěvky představitelé akademické i podnikatelské sféry. Předpokládá se vystoupení členů České manažerské asociace (ČMA) či předních českých ekonomů, manažerů i podnikatelů. Součástí konference budou i studenti Vysoké školy NEWTON a představení jejich závěrečných studentských prací s vědeckým potenciálem.

Závěry konference včetně jednotlivých příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku příspěvků, který je kompletován podle zásad Thomson Reuters. 

Akce proběhne v rámci NEWTON Research and Innovation Week.